СЕРТИФИКАТИ

Съгласно REACH (ЕС), регламента на Европейския съюз за подобряване на защитата на човешкото здраве и околната среда от рисковете, които химикалите могат да създадат, не се използват всички 172 опасни забранени вещества.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА REACH (ЕС)

Продукти, сертифицирани от VDA, клас А

Той удостоверява съвместимостта на химическите продукти с най-деликатните материали. Ние сме първите в света, които са сертифицирани от германски сертифициращ орган, който декларира, че нашите продукти са безопасни и не увреждат повърхности.

Той удостоверява съвместимостта на химическите продукти с най-деликатните материали. Ние сме първите в света, които са сертифицирани от германски сертифициращ орган, който декларира, че нашите продукти са безопасни и не увреждат повърхности.

Продукти, сертифицирани по VDA, клас B

9001/14001/45001 Сертификати TUV

Ние сме единствената компания в сектора, която притежава 3 сертификата: TUV 9001 (система за качество), 14001 (система за управление на околната среда) и 18001 (безопасност на продуктите).

Химически дезинфектанти и антисептици.
Вирусоцидна активност в медицинската област.

UNI EN 14476

UNI EN 1276

Химически дезинфектанти и антисептици.
Бактерицидно действие.

Химически дезинфектанти и антисептици.
Бактерицидно действие.
Без механично действие.

UNI EN 13697