CERTIFIERINGAR

I enlighet med Reach (EU), EU:s förordning som syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan medföra, används inte de 172 farliga förbjudna ämnen.

ÖVERENSSTÄMMER MED FÖRORDNINGEN OM REACH (EU)

VDA-certifierade produkter CLASS A

Den intygar att kemiska produkter är kompatibla med de känsligaste materialen. Vi är först i världen med att bli certifierade av ett tyskt certifieringsorgan som intygar att våra produkter är säkra och inte skadar ytor.

Den intygar att kemiska produkter är kompatibla med de känsligaste materialen. Vi är först i världen med att bli certifierade av ett tyskt certifieringsorgan som intygar att våra produkter är säkra och inte skadar ytor.

VDA-certifierade produkter CLASS B

9001/14001/45001 TUV-certifieringar

Vi är det enda företaget i branschen som har tre certifieringar: TUV 9001 (kvalitetssystem), 14001 (miljöledningssystem) och 18001 (produktsäkerhet).

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel.
Virusdödande aktivitet på det medicinska området.

UNI EN 14476

UNI EN 1276

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel.
Bakteriedödande aktivitet.

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel.
Bakteriedödande aktivitet.
Utan mekanisk verkan.

UNI EN 13697