SERTIFIKACIJE

Posle REACH-a (EU), uredbe Evropske unije za poboljšanje zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine od rizika koje hemikalije mogu da stvore, nema upotrebe svih 172 opasne zabranjene supstance.

USAGLAŠEN SA DOSEGOM PROPISA (EU)

VDA sertifikat proizvoda KLASA A

Potvrđuje kompatibilnost hemijskih proizvoda na najkasičnijim materijalima. Mi smo prvi na svetu koji je sertifikovan od strane nemačkog sertifikacionog tela koje izjavljuje da su naši proizvodi bezbedni i da ne oštećuju površine.

Potvrđuje kompatibilnost hemijskih proizvoda na najkasičnijim materijalima. Mi smo prvi na svetu koji je sertifikovan od strane nemačkog sertifikacionog tela koje izjavljuje da su naši proizvodi bezbedni i da ne oštećuju površine.

VDA sertifikatni proizvodi KLASA B

9001/14001/45001 TUV sertifikati

Mi smo jedina kompanija u sektoru koja ima 3 sertifikata, TUV 9001 (sistem kvaliteta), 14001 (sistem upravljanja životnom sredinom), 18001 (bezbednost proizvoda).

Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici.
Virucidna aktivnost u medicinskom delu.

UNI EN 14476

UNI EN 1276

Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici.
Baktericidna aktivnost.

Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici.
Baktericidna aktivnost.
Bez mehaničke akcije.

UNI EN 13697