НАШИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОТБЛЪСКВАЩ ДЪЖД НАНО УПЛЪТНИТЕЛ
 • Той съдържа керамични уплътнители с наночастици, които могат да се закрепят в микропорьозността на стъклото и да осигурят водоотблъскващ и самопочистващ ефект.

 • Специалните размери на използваната нанотехнология осигуряват технологията " Прощавам ти", т.е. възможността да премахнете продукта веднага след нанасянето му в случай на грешка. Такава технология се основава на инженеринг на времето за втвърдяване на два прозореца; тя се състои от две различни фази на втвърдяване: първата протича мигновено, но е обратима, т.е. слоят от наномолекули все още може да бъде отстранен чрез физическо изтъркване с микрофибърна кърпа.

  Втората фаза завършва в рамките на следващите 8 часа и осигурява пълно залепване на продукта към засегнатата повърхност. Това дава възможност за абсолютно лесно нанасяне, подобно на обикновен почистващ препарат за стъкло, което позволява нанасянето на втори слой от продукта в рамките на 8 часа след първото нанасяне, преди продуктът да започне да катализира омрежването на наночастиците.
ХИДРОУПЛЪТНИТЕЛ МОКРО ПОКРИТИЕ
 • Въз основа на последните постижения в областта на флуорополимерната технология. Състои се от функционализирани съполимери с флуорирани хетероатоми, същите като тези, използвани за незалепващи покрития.
 • Флуорът е изключително хидрофобен, което осигурява висока защита и изразена самопочистващ ефект причинен от слоя вода, който бързо се отблъсква от повърхността, отнасяйки мръсотията, котления камък и замърсителите.
 • Функционализираните полимери имат хидроактивиране т.е. те се активират от частичния отрицателен електрически заряд на водата: полярността на водата, като проводник на електричество, е в състояние да катализира абсорбцията на флуорополимерите върху повърхността на автомобила.
 • Съдържащите се в него силоксани осигуряват технология за подобрен блясък която значително увеличава блясъка, ефекта на мокър вид и дълбочината на цвета на боите, особено на тъмните и металните бои.
 • Характеристики на BENEFÌCIA Технология без PFAS, т.е. използваните съполимери НЕ са от категорията PFAS и следователно не замърсяват околната среда.
БЪРЗ ДЕКАРБОНИЗАТОР
 • Базиран на и разработен с най-новата технология, използвана за отстраняване на въглеродни остатъци от деликатни повърхности, които не могат да бъдат третирани с абразивни гъби и полиращи препарати. Основната технология се състои от специална смес от силно редуциращи соли, които могат да разградят дори най-силните железни и железни оксиди.
 • С технологията H.A.G. (High Adhesive Gel ) се постига вискозен продукт, подобен на гел, но с висока способност за залепване върху метални повърхности, за да се осигури изключителна контактна повърхност с активните съставки и дезинфектантите.
НАНОКОМПОЗИТЕН УПЛЪТНИТЕЛ
 • Формулата CUPÌDO се основава на технология, наречена хидрогелна полимерна матрица която може да действа като мост между молекулите на нанокерамичния уплътнител и адхезивните полимери. Подобна технология създава след нанасянето на продукта полимерна матрица, сравнима със структурата на гъвкав еластомер, която се закрепва към повърхността и я предпазва от физични, механични и химични въздействия.
 • Нанокерамични уплътнители осигуряват защита срещу физическа агресия, но също така и срещу химически агенти, като котлен камък, атмосферни влияния и агресивни киселинни и алкални детергенти, както и блясък и дълбочина на цвета.
ПОЧИСТВАЩ И ОВЛАЖНЯВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА КОЖА
 • Почистващото действие на продукта се основава на най-новото поколение не-йонни повърхностноактивни вещества, получени от възобновяеми суровини от растителен произход. Тези материали са много нежни, създават отлична пяна и имат забележителни почистващи свойства.
 • DERMA CLEANER съдържа биоциден агент, който е преминал през строги международни тестове (UNI EN 14476, 1276 и 13697) за вирусоцидно и бактерицидно действие.
ЗАЩИТЕН УПЛЪТНИТЕЛ ЗА КОЖА
 • Защитното действие на DERMA SEALANT се осигурява от иновативната технология Q.L. (Active Quaternary Layer ), базирана на специален четвъртичен полимер, който изгражда антимикобактериална бариера, напълно свободна от формалдехид, халогени, разтворители, летливи органични съединения и тежки метали. По време на процеса на втвърдяване тази бариера създава кактусов ефект, който привлича клетките на патогенните микроорганизми и предизвиква силен електрохимичен стрес; този стрес може да потисне процесите на растеж и възпроизводство на самите клетки.
 • Технологията Q.L. не съдържа биоциди, които могат да навредят на деликатните повърхности и естествените кожи.
 • Бариерата на Q.L.съдържа специални функционализирани хомополимери с ефективно водоотблъскващо действие и силен самопочистващ ефект.
УНИВЕРСАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ
 • DÙCTILE съдържа технология за блокиране на миризми със специални функционализирани молекули, които се свързват химически с частиците на миризмата и ги неутрализират. Това химико-физично действие деактивира замърсяващите частици, които могат да се открият във въздуха в купето, и осигурява здравословна среда без миризми.
 • Почистващото и омекотяващото му действие се осигурява от наличието на иновативни катионни повърхностноактивни вещества, които освен че имат изразено обезмасляващо действие, оставят твърдите повърхности с приятен матов ефект, а тъканите - меки и ярки.
СИЛЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ, ДЕСКАЛЕР
 • Той съдържа смес от минерални киселини, специално синтезирани да действат върху варовика и остатъците от киселинни дъждове и ефективно да обеззаразяват всички твърди повърхности; поради това дълбоко обеззаразяващо действие ÈNERGO може да се използва за освобождаване на всички порьозни повърхности преди нанасянето на всякакви покрития или наноуплътнители. Тази процедура ще осигури максимална адхезия между повърхността и наночастиците, така че ÈNERGO може да се използва като ефективна основа за нанасяне на нанопокрития.
УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ХИПЕР ПРЕВРЪЗКИ
 • Въз основа на последните постижения в областта на флуорополимерната технология. Състои се от функционализирани съполимери с флуорирани хетероатоми, същите като тези, използвани за незалепващи покрития.
 • Флуорът е изключително хидрофобен, което осигурява висока защита и изразена самопочистващ ефект причинен от слоя вода, който бързо се отблъсква от повърхността, отнасяйки мръсотията, котления камък и замърсителите.
 • Флуорополимерите в него предпазват третираната повърхност от вредните UV лъчи и осигуряват висока разстилаемост и адхезия върху гума, пластмаса, винил и кожа, като възвръщат блясъка и дълбочината на цвета без омазняване.
НЕУТРАЛНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ ЗА ПИСТОЛЕТ ЗА ПЯНА
 • NÈVE е разработен по технологията"буфер с постоянно рН": той се състои от система, съдържаща слаба основа, слаба киселина и сол, образувана чрез реакция на неутрализация; тази система е в състояние да се справи с колебанията на рН до граничното разреждане на употребата: това осигурява стабилно рН на продукта, който е в състояние да се самоадаптира и да поддържа стабилна неутралност при всяко разреждане и начин на употреба.
 • Продуктът съдържа секвестиращи и хелатни агенти, които отстраняват неразтворимите калциеви и магнезиеви соли (определящи твърдостта на водата) от разтвора на водата и продукта. Това гарантира създаването на прилепваща и почистваща пяна в рамките на мехурчетата, благодарение на високата междуфазна повърхност, създадена между каросерията и продукта. Това ще почисти по-обстойно всяка третирана повърхност и ще предотврати отлагането на неразтворими соли върху каросерията след изплакване.
ИНТЕРИОРЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ
 • OMNIA 2.0 съдържа биоциден агент, който е преминал строги международни тестове (UNI EN 14476, 1276 и13697) за вирусоцидно и бактерицидно действие.
БЪРЗИ ПОДРОБНОСТИ
 • Формулата PERFÉCTA е производна на формулата CUPÌDO и се основава на технология, наречена хидрогелна полимерна матрица която е в състояние да свърже мост между молекулите на нанокерамичния уплътнител и адхезивните полимери. Подобна технология създава след нанасянето на продукта полимерна матрица, сравнима със структурата на гъвкав еластомер, която се закрепва към повърхността и я предпазва от физични, механични и химични въздействия.
 • Нанокерамични уплътнители осигуряват защита срещу физическа агресия, но също така и срещу химически агенти, като котлен камък, атмосферни влияния и агресивни киселинни и алкални детергенти, както и блясък и дълбочина на цвета.
 • PERFÉCTA е изключително лесен за употреба и може да се нанася върху всяка повърхност, без да е необходимо да се отстранява излишъкът от продукта със суха кърпа.
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПЯНА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ
 • PRÌMUS е високопенещо се предварително измиване, което е безопасно за използване върху всякакви повърхности, дори върху мотоциклети, за които е известно, че често се състоят от деликатни материали, чувствителни към киселинни и алкални детергенти.
 • PRÌMUS е един от малкото продукти за предварително измиване в сектора на детайлите, които са получили престижния сертификат VDA.
 • VDA е немски акроним на Асоциацията на автомобилната индустрия: това е сертифициращ орган, съставен от представители на водещите германски автомобилни индустрии, включително водещи производители на автомобили като Opel, BMW и Volkswagen, чиято цел е да установи нови стандарти за качество за почистващи продукти: насоките на VDA имат за цел да намалят щетите по автомобилите, като същевременно се запазва фокусът върху важността на доброто им почистване.
ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ШАМПОАН
 • PURÌFICA е първият в света шампоан, създаден специално за почистване на автомобилите от котлен камък. Варовикът, освен че е изключително грозен, е голям проблем, тъй като се задържа в порьозността на повърхностите, възпрепятствайки действието и самопочистващия ефект на покритията и уплътнителите.
 • Обеззаразяващото действие на PURIFICA се основава на специален смес от минерални киселини с висока йонна подвижност, която осигурява ефективно действие електрохимичен градиент чрез неразтворимите соли на калция и магнезия: това позволява бързото разтваряне на отложения в порите котлен камък, без да е необходимо използването на концентрирани киселини, които биха повредили най-деликатните повърхности, като алуминиеви профили, хром и др.
ШАМПОАН ЗА ИЗМИВАНЕ И КОЗИНА
 • REVÌTAX е съставен от смес от функционализирани силоксани, които могат да се придържат към каросерията и да осигуряват защита, устойчивост на атмосферни химикали и забележима ефект на копринен допир.
 • Използваните силоксани са добре разтворими във вода, така че не оставят петна или следи върху по-тъмните шасита, дори когато се използват през лятото при високи температури, и също така осигуряват висока степен на разпенване и смазване.
ГЕЛ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕЛЯЗО
 • Важна характеристика на SIDERO е R.G. (гел за обръщане на течностите) технология. Последната е разработена така, че да позволява на продукта да се държи като ненютонов флуид: това означава, че вискозитетът му се променя в зависимост от приложената към него сила; това позволява продуктът да се дозира и разпръсква в течна форма, така че след като достигне повърхността, да се превърне в прилепващ гел, осигуряващ зона на силен контакт и позволяващ на продукта да не се плъзга, като същевременно дезинфекцира шасита, стъкла, джанти и т.н.
 • Продуктът съдържа проследяващо вещество и дезинфектант за железни и железни оксиди, което осигурява високо ниво на дезинфекция и почистване, по-специално на черните железни петна, които често замърсяват нашите превозни средства.
 • Иновативната му формула, която се основава на сложнасмола с високо молекулно тегло, създава твърда и плътна бариера
 • BLINDO съдържа изключително ефективен катализатор, който ускорява значително втвърдяването на смолата; този катализатор е в основата на новия технологията S.C. (бързо самовтвърдяване) и се активира от атмосферния кислород. След като продуктът се нанесе върху повърхността, катализаторът се активира, което позволява изключително бързо втвърдяване и време за втвърдяване от едва 45 минути, без да са необходими инфрачервени лампи или специални условия по отношение на температурата или атмосферната влага.
 • SAM е вид самостоятелно покритие, базирано на Самосглобен монослой Първоначално съдържащите се в него наномолекули се разпръскват по каросерията, за да образуват разхвърляна маса. Веднага след това нанополимерите започват да образуват кристални или полукристални структури върху повърхността на субстрата. Тези структури се състоят от дълги вериги от полимери, съдържащи хидрофилни "главни групи", които след това се абсорбират химически върху шасито и се събират заедно върху субстрата; и хидрофобни "опашни групи", които се агрегират отделно от субстрата. След това в ядрото се събират различни области от компактно опаковани молекули и нарастват, докато повърхността на субстрата се покрие с един монослой.
 • Тези молекули се адсорбират лесно, тъй като намаляват повърхностната енергия на субстрата и остават стабилни поради силната химическа абсорбция на "главни групи".