NAŠE TECHNOLOGIE

NANO SEALANT ODPUZUJÍCÍ DÉŠŤ
 • Obsahuje keramické sealanty s nanočásticemi, které se mohou ukotvit v mikroporozitě skla a zajistit vodoodpudivý a samočisticí účinek.

 • Speciální rozměry použité nanotechnologie díky technologiiI forgive you dávají možnost odstranit výrobek ihned po aplikaci, pokud se stane chyba. Taková technologie je založena na inženýrství dvoudobého vytvrzení; skládá se ze dvou různých fází vytvrzení: první probíhá okamžitě, ale je vratná, tj. vrstvu nanomolekul lze ještě odstranit fyzickým setřením hadříkem z mikrovlákna.

  Druhá fáze je dokončena během následujících 8 hodin a zajišťuje úplné přilnutí výrobku k povrchu. To umožňuje naprosto snadnou aplikaci, podobně jako u běžného čističe skla, což umožňuje nanést druhou vrstvu výrobku do 8 hodin od první aplikace, než výrobek začne katalyzovat zasíťování nanočástic.
HYDRO SEALANT WET COAT
 • Na základě nejnovějších pokroků v oblasti fluoropolymerové technologie. Skládá se z funkcionalizovaných kopolymerů s fluorovanými heteroatomy, ze stejných, které se používají u nepřilnavých povlaků.
 • Fluor je extrémně hydrofobní, což zajišťuje vysokou ochranu a výraznou odolnost proti poškození. Samočisticí účinek je způsobený vrstvou vody, která je rychle odpuzována z povrchu a odvádí nečistoty, vodní kámen a kontaminanty.
 • Funkcionalizované polymery mají hydroaktivační technologii, tj. jsou aktivovány částečným záporným elektrickým nábojem vody: polarita vody jako vodiče elektřiny je schopna katalyzovat absorpci fluoropolymerů na povrchu vozu.
 • Siloxany v něm obsažené technologicky zvyšují lesk, mokrý vzhled a hloubku barev, zejména tmavých a metalických barev.
 • Funkce BENEFÌCIA Technologie bez PFAS, tj. použité kopolymery NEpatří do kategorie PFAS, a proto neznečišťují životní prostředí.
RYCHLÝ DEKARBONIZÁTOR
 • Je založen na nejmodernější technologii používané k odstraňování zbytků karbonu z choulostivých povrchů, které nelze ošetřit abrazivními houbičkami a leštidly. Jádro technologie tvoří speciální směs vysoce redukujících solí, která dokáže rozložit i ty nejsilnější oxidy železa a železa.
 • Technologie H.A.G. (High Adhesive Gel) umožňuje získat viskózní produkt podobný gelu, který se však vyznačuje vysokou přilnavostíke kovovým povrchům, takže zajišťuje extrémní kontaktní plochu s aktivními složkami a dekontaminanty.
NANO KOMPOZITNÍ SEALANT
 • Receptura CUPÌDO je založena na technologii tzv. hydrogelové polymerní matrice která může fungovat jako most mezi molekulami nanokeramického sealantu a adhezivními polymery. Taková technologie vytváří po aplikaci výrobku polymerní matrici srovnatelnou se strukturou pružného elastomeru, která se ukotví k povrchu a chrání jej před fyzikálním, mechanickým a chemickým namáháním.
 • Nanokeramické sealanty poskytují ochranuprotifyzikálním vlivům, ale také proti chemickým činitelům, jako je vodní kámen, povětrnostní vlivy a agresivní kyselé a zásadité čisticí prostředky, a také dodávají lesk a hloubku barev.
ČISTIČ A ZVLHČOVAČ KŮŽE
 • Čistící účinek výrobku je založen na nejnovější generaci neiontových povrchově aktivních látek, získávaných z obnovitelných surovin rostlinného původu. Tyto materiály jsou velmi šetrné, vytvářejí vynikající pěnu a mají pozoruhodné čisticí vlastnosti.
 • DERMA CLEANER obsahuje biocidní přípravek, který prošel přísnými mezinárodními testy (UNI EN 14476, 1276 a 13697) na virucidní a baktericidní působení.
OCHRANNÝ SEALANT NA KŮŽI
 • Ochranný účinek přípravku DERMA SEALANT zajišťuje inovativní technologie Q.L. (Active Quaternary Layer ) založená na speciálním kvartérním polymeru, který vytváří antimykobakteriální bariéru, zcela bez formaldehydu, halogenů, rozpouštědel, těkavých organických látek a těžkých kovů. Během procesu vytvrzování tato bariéra vytváří kaktusový efekt, který přitahuje buňky patogenních mikroorganismů a vyvolává silné elektrochemické napětí; toto napětí může potlačit růst a reprodukční procesy samotných buněk.
 • Technologie Q.L. neobsahuje biocidní látky, které mohou poškodit choulostivé povrchy a přírodní kůže.
 • Bariéra Q.L.obsahuje speciální funkční homopolymery s účinným hydrofobním účinkem a silným samočisticím efektem.
UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK
 • DÙCTILE obsahuje technologii blokování zápachu se speciálními funkčními molekulami, které se chemicky vážou na částice zápachu a neutralizují je. Toto chemicko-fyzikální působení deaktivuje znečišťující částice, které se mohou nacházet ve vzduchu uvnitř prostoru pro cestující, a zajišťuje zdravé prostředí bez zápachu.
 • Jeho čisticí a změkčující účinek je zajištěn přítomností inovativních kationtových povrchově aktivních látek, které kromě výrazného odmašťovacího účinku zanechávají tvrdé povrchy s příjemným matným efektem a tkaniny měkké a zářivé.
SILNÝ DEKONTAMINAČNÍ PROSTŘEDEK, ODVÁPŇOVAČ
 • Obsahuje směs minerálních kyselin speciálně syntetizovaných tak, aby působily na vápenec a zbytky kyselých dešťů a účinně dekontaminovaly všechny tvrdé povrchy; díky tomuto hloubkovému dekontaminačnímu účinku lze ÈNERGO použít k uvolnění všech povrchových pórů před aplikací jakýchkoli povlaků nebo nanosealantů. Tento postup zajistí maximální přilnavost mezi povrchem a nanočásticemi, takže ÈNERGO lze použít jako účinný základ pro aplikaci nanopovlaků.
HYPER DRESSING SEALANT
 • Na základě nejnovějších pokroků v oblasti fluoropolymerové technologie. Skládá se z funkcionalizovaných kopolymerů s fluorovanými heteroatomy, ze stejných, které se používají u nepřilnavých povlaků.
 • Fluor je extrémně hydrofobní, což zajišťuje vysokou ochranu a výraznou odolnost proti poškození. Samočisticí účinek je způsobený vrstvou vody, která je rychle odpuzována z povrchu a odvádí nečistoty, vodní kámen a kontaminanty.
 • Fluoropolymery v produktu chrání ošetřený povrch před škodlivým UV zářením a zajišťují vysokou roztíratelnost a přilnavost na gumě, plastu, vinylu a kůži, oživují lesk a hloubku barvy bez mastnoty.
NEUTRÁLNÍ PŘEDMYTÍ PĚNOVOU PISTOLI
 • NÈVE je vyrobentechnologií"pufru s konstantním pH": skládá se ze systému obsahujícího slabou zásadu, slabou kyselinu a sůl vzniklou neutralizačníreakcí; tento systém je schopen bojovat s výkyvy pH až do mezního ředění při použití: to zajišťuje stabilní pH výrobku, který je schopen se sám přizpůsobit a udržet si stabilní neutralitu při každém ředění a způsobu použití.
 • Přípravek obsahuje sekvestrační a chelatační činidla, která z roztoku vody a přípravku odstraňují nerozpustné soli vápníku a hořčíku (které určují tvrdost vody). Tím je zajištěno vytvoření přilnavé a čisticí pěny v rámci bublinek, a to díky vysokému mezifázovému povrchu vytvořenému mezi karoserií a přípravkem. Tím se důkladněji vyčistí každý ošetřovaný povrch a zabrání se usazování nerozpustných solí na karoserii po opláchnutí.
ČISTIČ INTERIÉRU
 • OMNIA 2.0 obsahuje biocidnípřípravek, který prošel přísnými mezinárodními testy (UNI EN 14476, 1276 a13697) na virucidní a baktericidnípůsobení.
QUICK DETAILER
 • Receptura PERFÉCTA je odvozena od receptury CUPÌDO a je založena na technologii tzv. hydrogelové polymerní matrice která je schopna přemostit molekuly nanokeramickéhosealantu a adhezivní polymery. Taková technologie vytváří po aplikaci výrobku polymernímatrici srovnatelnou se strukturou pružného elastomeru, která se ukotví k povrchu a chrání jej před fyzikálním, mechanickým a chemickýmnamáháním.
 • Nanokeramické sealanty poskytují ochranu proti fyzikálním vlivům, ale také proti chemickým činitelům, jako je vodní kámen, povětrnostní vlivy a agresivní kyselé a zásadité čisticí prostředky, a také dodávají lesk a hloubku barev.
 • Produkt PERFÉCTA se velmisnadnopoužívá a lze ho nanášet na jakýkoli povrch bez nutnosti odstraňovatpřebytečný produkt suchým hadříkem.
VÍCEÚČELOVÉ PĚNOVÉ PŘEDMYTÍ
 • PRÌMUS je vysoce pěnivý prostředek na předmytí, který lze bezpečně použít na všechny povrchy, dokonce i na motocykly, o nichž je známo, že se často skládají z choulostivých materiálů, které jsou citlivé na kyselé a zásadité mycí prostředky.
 • PRÌMUS je jedním z mála prostředků na předmytí v oblasti detailingu, který získal  prestižní certifikaci VDA.
 • VDA je německá zkratka pro Sdružení automobilového průmyslu: jedná se o certifikační orgán složený ze zástupců předních německých automobilek, včetně předních výrobců automobilů, jako jsou Opel, BMW a Volkswagen, jehož cílem je stanovit nové normy kvality pro automobilový průmysl. čisticí prostředky: směrnice VDA se zaměřují na snížení poškození vozidel a zároveň kladou důraz na důležitost jejich kvalitního čištění.
DEKONTAMINAČNÍ ŠAMPON
 • PURÌFICA je první šampon na světě vytvořený speciálně pro dekontaminaciautomobilůod vodního kamene. Kromě toho, že je vodní kámen velmi nevzhledný, je velkým problémem,protože ulpívá na pórovitých površích a brání působení a samočisticímu účinku coatingů a sealantů.
 • Dekontaminační účinek přípravku PURIFICA je založen na speciální směsi minerálních kyselin s vysokou iontovou pohyblivostí, která zajišťuje účinný elektrochemický gradient prostřednictvím nerozpustných solí vápníku a hořčíku: to umožňuje rychlé rozpouštění vodního kamene usazeného v pórech bez nutnosti použití koncentrovaných kyselin, které by poškodilynejchoulostivější povrchy, jako jsou hliníkové profily, chrom atd.
WASH & COAT ŠAMPON
 • REVÌTAX se skládá ze směsi funkcionalizovaných siloxanů, které jsou schopny přilnout ke karoserii a poskytnout ochranu, odolnost vůči atmosférickým chemikáliím a znatelný hedvábný efekt na dotek.
 • Použité siloxany jsou vysoce rozpustné ve vodě, takže nezanechávají skvrny ani stopy na tmavším podvozku, a to ani při použití v létě při vysokých teplotách, a navíc mají vysokou pěnivost a lubrikační schopnost.
GEL NA ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA
 • Důležitou vlastností systému SIDERO je R.G. (Fluid Reversing Gel). technologie. Ta byla vyvinuta tak, aby se výrobek choval jako nenewtonskákapalina: to znamená, že jeho viskozita se mění v závislosti na síle, která na něj působí; to umožňuje dávkovat a rozprašovat výrobek v kapalné formě tak, že jakmile se výrobek dostane na povrch, stane se přilnavým gelem, který umožňuje, aby výrobek neklouzal a zároveň dekontaminovalpodvozek, sklo, ráfky atd.
 • Přípravek obsahuje stopovací a dekontaminační látku pro oxidy železa a železa, která zajišťuje vysokou úroveň dekontaminace a čištění, zejména černých železných skvrn, které často znečišťují naše vozidla.
 • Jeho inovativní složení, které je založeno na komplexní vysokomolekulárnípryskyřici, vytváří pevnou a silnou bariéru
 • BLINDO obsahuje mimořádně účinný katalyzátor, který dramatickyurychluje vytvrzování pryskyřice; tento katalyzátor je základem pro nové technologie. S.C. technologie (Fast Self-Curing). a je aktivován vzdušným kyslíkem. Jakmile je výrobek nanesen na povrch, katalyzátor se aktivuje, což umožňuje velmi rychlé vytvrzení za pouhých45minut, aniž by bylo nutné používat infračervenélampy nebo zvláštní podmínky, pokud jde o teplotu nebo vzdušnou vlhkost.
 • SAM je typ samostatného povlaku založeného na samouspořádané monovrstvy Zpočátku se nanomolekuly uvnitř rozprostřou po karoserii a vytvoří neuspořádanou hmotu. Ihned poté začnou nanopolymery vytvářet na povrchu podkladu krystalické nebo polokrystalické struktury. Tyto struktury se skládají z dlouhých řetězců polymerů obsahujících hydrofilní "hlavové skupiny", které jsou následně chemicky absorbovány na podvozek a společně se shlukují na podkladu; a hydrofobní "ocasní skupiny", které se agregují odděleně od podkladu. V jádru se pak shromažďují různé oblasti kompaktně nabalených molekul a rostou, dokud není povrch substrátu pokryt jedinou monovrstvou.
 • Tyto molekuly se snadno adsorbují, protože snižují povrchovou energii substrátu a zůstávají stabilní díky silné chemické absorpci "hlavových skupin".